NATRII HYDROGENOCARBONAS
ampułka 84 mg/ml (20 ml)

Jest lekiem alkalizującym, który na drodze dysocjacji uwalnia jony sodowe i wodorowęglanowe. Podwyższa stężenie wodorowęglanów w surowicy krwi i pH surowicy.

Wskazania:
Kwasica metaboliczna w przebiegu ciężkich chorób nerek, zastoinowej niewydolności serca, we wstrząsie i odwodnieniu, w chorobie alkoholowej, w czasie stosowania inhibitorów dehydratazy węglanowej oraz chlorku amonu. Kwasica mleczanowa. Stany wymagające szybkiej alkalizacji moczu, np. zatrucie salicylanami, barbituranami, nerczyca sulfonamidowa.

Przeciwwskazania:
Alkaloza metaboliczna, alkaloza oddechowa, hipowentylacja, hipernatremia i stany, w których dostarczanie sodu jest przeciwwskazane (np. zastoinowa niewydolność serca, obrzęki, nadciśnienie, rzucawka, niewydolność nerek), hipokalcemia, nadmierna utrata chlorków spowodowana m.in. wymiotami, ryzyko rozwoju alkalozy indukowanej lekami moczopędnymi, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:
Może wywołać hipokaliemię i hipokalcemię. Hipokaliemia może być przyczyną alkalozy metabolicznej, a hipokalcemia przyczyną tężyczki i skurczu śródstopia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipokalcemii i hipokaliemii lekarz przed zastosowaniem Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma wyrówna niedobory elektrolitów.

Interakcje:
Ze względu na niezgodność leku Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma nie należy mieszać z roztworami zawierającymi fosforany, sole wapnia lub magnezu.

Dawkowanie:
Podawać we wstrzyknięciu i.v. nierozcieńczony (ze wskazań życiowych), s.c. po rozcieńczeniu i doprowadzeniu do izotoniczności lub i.v. we wlewie kroplowym w postaci rozcieńczonej 5% roztw. glukozy (1:1) z szybkością 60 kropli/min. Dawkowanie zależy od stanu równowagi kwasowo-zasadowej i masy ciała chorego. Można je określić według wzoru: NaHCO3 (mmol) = niedobór zasad (mmol) × masa ciała × 0,3. 1 ml roztworu zawiera 1 mEq wodorowęglanu sodu. Niemowlęta i dzieci do 2. rż. I.v. we wlewie kroplowym do 8 mEq/kg mc./d. Dawka początkowa 1 mEq/kg mc. Ze względu na ryzyko wystąpienia krwawienia wewnątrzczaszkowego roztwór podawać w postaci rozcieńczonej. W razie potrzeby szybkiego podania i.v. należy początkowo zastosować 33–50% wyliczonej dawki leku. W lżejszych postaciach kwasicy metabolicznej u dorosłych i młodzieży 2–5 mEq/kg mc. co 4–8 h we wlewie i.v. Dawka podtrzymująca zależy od stanu równowagi kwasowo-zasadowej. W zatrzymaniu krążenia dawka początkowa nie powinna być większa niż 1 mEq/kg mc., w razie braku efektu leczniczego po 10 min można podać do 0,5 mEq/kg mc.
 

Preparaty:
– Alkala tabl. 1G  20 tbl.
– Natrium Bicarbonicum PolDharma  roztwór do wstrzykiwań i.v.     84 mg/ml (8,4%)   10 amp. 20 ml
– Sodu wodorowęglan Hasco  proszek 84 mg/ml (8,4%)  50 g