ROZTWÓR RINGERA

Roztwór Ringera zawiera chlorki: sodu potasu i wapnia. Jest stosowany w celu uzyskania lub podtrzymania właściwej osmolarności zarówno wewnątrzkomórkowej jak i w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Ponadto płyn wyrównuje zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej oraz uzupełnia niedobory zawartych w nim minerałów i krótkotrwale podnosi ciśnienie krwi.

Wskazania:
Odwodnienie hipotoniczne lub izotoniczne, niedobory elektrolitów, nawadnianie w okresie okołooperacyjnym, hipowolemia spowodowana oparzeniem oraz jako rozcieńczalnik dla koncentratów elektrolitowych lub rozpuszczalnik dla leków nie wykazujących niezgodności recepturowych ze składnikami roztworu.

Przeciwwskazania:
Niewydolność nerek z bezmoczem, hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia, przewodnienie, hiperosmolarność, nadciśnienie i obrzęk płuc.

Działania niepożądane:
Są one bardzo podobne do opisanych dla płynu fizjologicznego, wieloelektrolitowego: hipernatremia, hiperkaliemia, hiperchloremia, hiperkalcjuria oraz przewodnienie, hiperwolemia. W długotrwałym podawaniu może pojawić się podrażnienie żyły lub zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia. Zbyt szybki wlew prowadzi do niewydolności krążenia, obrzęku płuc i obrzęków obwodowych.

Interakcje:
Nie należy roztworu stosować jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, diuretykami oszczędzającymi potas, inhibitorami enzymu przekształcającego (leki obniżające ciśnienie krwi), aminoglikozydami, tetracyklinami, lekami przeciwbólowymi (NLPZ) ani z emulsjami tłuszczowymi. Podobnie jak w płynie fizjologicznym wieloelektrolitowym izotonicznym, roztworu Ringera nie wolno mieszać z krwią do przetaczań ze względu na możliwą koagulację. Roztwór powinien być przechowywany w temp. poniżej 25 o C; podczas stosowania leku należy kontrolować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilość wydalanego moczu.

Dawkowanie:
Indywidualnie we wlewie kroplowym – zazwyczaj roztwory hipertoniczne podaje się w ilości 500 ml do 3 l/dobę z maksymalną prędkością do 3 ml/min, a roztwory izotoniczne od 250 ml do 2,8 l/dobę z prędkością 6 ml/min (120 kropli/min).

Preparaty:
– Iniectio Solutionis Ringeri hipertoniczny roztwór elektrolitów do wlewu dożylnego: butelki polietylenowe lub worki 250 ml i 500 ml lub worki 100 ml, 250 ml i 500 ml; pojemniki miękkie z PCV 100 ml 1000 ml;
– Roztwór Ringera izotoniczny roztwór elektrolitów do wlewu dożylnego: butelki szklane, worki z tworzywa sztucznego lub pojemniki polietylenowe po 100
ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml.