NATRIUM CHLORATUM 0,9%
flakon 9 mg/ml (100 ml, 250 ml, 500 ml)

Chlorek sodowy w  roztworze o  stężeniu 0,9% to fizjologiczny roztwór soli kuchennej o ciśnieniu osmotycznym i zawartości kationu sodowego Na + zbliżonym do wartości fizjologicznych w osoczu krwi i w płynie pozakomórkowym. Zarówno sód jak i chlor należą do makrominerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a głównym ich źródłem jest spożyty z pokarmem chlorek sodu. Chlorek sodu podany dożylnie działa nawadniająco, słabo diuretycznie, zwiększa objętość krwi krążącej i uzupełnia niedobory płynów ustrojowych.

Wskazania:
Uzupełnienie jonów Na + i Cl – po zabiegach chirurgicznych, w stanach odwodnienia spowodowanych: wymiotami, biegunką, oparzeniami, wstrząsu pourazowego, a także w przypadku odwodnienia hipotonicznego np. w niewydolności nerek. Bardzo szeroko stosowany jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik licznych leków. Zastosowanie miejscowe: przemywanie oczu.

Przeciwwskazania:
Hipernatremia, hiperchloremia, przewodnienie, kwasica.

Interakcje:
Podczas stosowania leku należy kontrolować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej.

Dawkowanie:
We wlewie kroplowym do żyły głównej lub żył obwodowych – indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia, a także w zależności od stężenia elektrolitów we krwi – zazwyczaj 1000 ml/dobę z szybkością 180 kropli/min. W stanach dużego niedoboru sodu można tę ilość zwiększyć nawet 3-krotnie – do 3 l/dobę.

Preparaty:
– Natrium chloratum 0,9% inj. – roztwór do infuzji (9 mg w 1 ml) flakon 250 ml i 500 ml; pojemniki polietylenowe 100, 250 i 500 ml oraz worki z tworzywa 100, 250 i 500 ml oraz 1 l, 2 l i 3 l;
– Iniectio Natrii Chlorati Isotonica 0,9% amp. 5 ml i 10 ml;
– Oftarinol amp. 10 ml, 15 mi i 20 ml 0,9% roztworu NaCl do przemywania oczu