PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY

Jest to płyn do wlewów dożylnych zawierający sole wapnia, magnezu sodu i potasu o ciśnieniu osmotycznym i składzie jonowym zbliżonym do osocza krwi. Płyn zawiera sole: chlorek sodu, octan sodu, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia i chlorek magnezu. W zależności od proporcji poszczególnych jonów (małe różnice występują u różnych producentów) pH roztworów przyjmują wartość od 5,0 do 7,5. Płyn po podaniu dożylnym uzupełnia niedobory zawartych w nim soli oraz wody, a także podwyższa krótkotrwale objętość krwi.

Wskazania:
Wyrównywanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej będącej następstwem obfitych wymiotów, biegunki, przetoki żółciowej lub jelitowej, a także w planowym nawadnianiu okołooperacyjnym.

Przeciwwskazania:
Niewydolność nerek (z bezmoczem lub skąpomoczem), hipernatremia, hiperkaliemia, hiperkalcemia, hipermagnezemia oraz hiperwolemia. Płynu nie można stosować jako rozpuszczalnika dla leków podawanych dożylnie. W  okresie karmienia piersią płyn stosować jedynie w razie konieczności. Podaje się jedynie w przypadkach gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Działania niepożądane:
Hipernatremia, hiperkaliemia, hiperkalcemia oraz przewodnienie; w długotrwałym podawaniu może pojawić się podrażnienie żyły lub zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia, podwyższona temperatura ciała. Zbyt szybki wlew prowadzi do niewydolności krążenia, obrzęku płuc i obrzęków obwodowych.

Interakcje:
Nie podawać jednocześnie z płynem roztworów fosforanów, węglanów metali ani aminokwasów i emulsji tłuszczowych. Jony wapnia mogą modyfikować działanie leków z grupy antagonistów wapnia, a jony potasu osłabiają działanie glikozydów nasercowych. Podczas stosowania pochodnych sterydowych może nasilać się retencja sodu.
Płynu nie wolno mieszać z krwią do przetaczań ze względu na możliwą koagulację. Roztwór powinien być przechowywany w temp. Poniżej 25 o C i nie powinien być zamrażany; podczas stosowania leku należy kontrolować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej oraz ilość wydalanego moczu.

Dawkowanie:
Jest ustalane indywidualnie – zwykle we wlewie dożylnym podaje się 1000 ml płynu na dobę z szybkością 3 ml/kg m. c./godz. Ilość płynu może wzrosnąć nawet 4-krotnie w stanach znacznego odwodnienia.

Preparaty:
– Płyn Fizjologiczny Wieloelektrolitowy Izotoniczny roztwór do wlewów dożylnych w opakowaniach: butelki lub pojemniki polietylenowe 100 ml, 250 ml i 500 ml; worki z tworzywa sztucznego 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml.