LIGNOCAINI HYDROCHLORIDUM
ampułka 20 mg/ml (5 ml)

Lignokaina przejawia kilka działań farmakologicznych, ale przede wszystkim jest lekiem znieczulającym miejscowo i  antyarytmicznym. Aktywność farmakologiczna tego leku polega na hamowaniu powstawania i przewodzenia bodźców we włóknach nerwowych oraz w układzie bodźco-przewodzącym serca. Lek posiada zdolność blokowania kanałów sodowych na powierzchni komórek nerwowych. Włókna nerwowe są blokowane w kolejności odpowiadającej ich średnicy – najpierw najcieńsze (bólowe), następnie grubsze (czuciowe) a na końcu najgrubsze (ruchowe). Dla zablokowania tych ostatnich wymagane są wyższe stężenia leku. Przy wstrzyknięciu dożylnym t1/2 lidokainy wynosi ok. 1,6 godz. Po podaniu dożylnym lek zapobiega wzrostowi ciśnienia śródczaszkowego. Znieczulenie przewodowe za pomocą Lidokainy trwa 60-90 min. i może zostać przedłużone przez zastosowanie epinefryny.

Wskazania:
Znieczulenie miejscowe, zaburzenia rytmu serca (zagrażające życiu zaburzenia komorowe, zwłaszcza w początkowej fazie zawału mięśnia sercowego). Lek można stosować u dzieci.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną, blok przedsionkowo-komorowy, ostrożnie podawać w niewydolności krążenia lub wątroby.

Działania niepożądane:
Lek wpływa na ośrodkowy układ nerwowy pobudzająco lub depresyjnie (zawroty głowy, euforia, splątanie, podwójne widzenie), wywołuje nudności, wymioty, drżenia mięśniowe i zaburzenia oddychania. Na układ krwionośny lidokaina może wpływać negatywnie poprzez obniżenie ciśnienia, co prowadzi do zapaści krążeniowej i zatrzymania krążenia. Niekiedy obserwuje się reakcje alergiczne.

Interakcje:
Łączne podanie leku z β-adrenolitykami lub z innymi lekami antyarytmicznymi nasila działania uboczne (kardiodepresyjne i arytmogenne) lidokainy. Ponadto lek nasila działanie środków zwiotczających.

Dawkowanie:
Jako środek znieczulający miejscowo w znieczuleniu nasiękowym, zewnątrzoponowym i podpajęczynówkowym stosuje się roztwór 0,5-2,0% w dawkach nie przekraczających 4,5 mg/kg m. c. W kardiologii w przypadku zaburzeń rytmu 1 mg/kg m. c. (50-100 mg/min). Lek na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej można również stosować w ciągłym wlewie z szybkością 10-50 µg/kg m. c./min.

Preparaty:
– Lignocainum hydrochloricum 1% i 2% amp. 2 i 10 ml; żel 2% – tuby z kaniulą (typu A – anestezjologiczna i typu U – urologiczna);
– Lidokain 10% roztwór i aerozol;
– Lignocainum 5% „Grave” amp. 2 ml chlorowodorku lidokainy z dodatkiem glukozy;
– Plidokain amp. 2 ml zaw. 10mg lub 20 mg/ml; Xylocaine fiolka 50 ml 2% roztwór do wstrzyknięć lub flakon 30 ml zaw. 4% roztwór do znieczuleń błony śluzowej.