FLUMAZENILUM
ampułka 0,1 mg/ml (5 ml)

Lek należy do pochodnych benzodiazepiny o działaniu antagonistycznym wobec receptora benzodiazepinowego. Podany dożylnie blokuje działanie uspokajające, nasenne, przeciwlękowe i depresyjne (w stosunku do układu oddechowego) benzodiazepin, a także odwraca reakcje paradoksalne wywoływane przez tę grupę leków. Lek wiąże się z białkami osocza w 50%, jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki (ok. 95%) oraz z kałem (ok. 5%) w formie metabolitów. Czas biologicznego półtrwania leku wynosi ok. 40-80 min.

Wskazania:
Znoszenie działania agonistycznego benzodiazepin, skierowanego na receptory benzodiazepinowe (zarówno diagnostycznie jak i terapeutycznie), wyprowadzanie ze znieczulenia ogólnego (wywołanego lub podtrzymywanego benzodiazepinami), znoszenie sedacji po zastosowaniu benzodiazepin, w intensywnej terapii – w celu przywrócenia czynności oddechowej po zatruciu benzodiaepinami.

Przeciwwskazania:
Długotrwałe leczenie benzodiazepinami, drgawki (w wywiadzie), zatrucie lekami przeciwdepresyjnymi z grupy trójpierścieniowych, okres karmienia piersią. Stosuje się wyłącznie w sytuacji gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu (kat. C).

Działania niepożądane:
Nudności, wymioty, drgawki, pobudzenie, suchość w  jamie ustnej, zaburzenia mowy, hipotensja, reakcje alergiczne i ból w miejscu wstrzyknięcia. U pacjentów długo leczonych benzodiazepinami, lek może wywołać objawy zespołu odstawienia: napięcie, pobudzenie, omamy, splątanie, drgawki.

Dawkowanie:
Dożylnie w szybkim wstrzyknięciu (do dużego naczynia): 0,2-1,0 mg. Dawkę można powtarzać co 20 min. nie przekraczając 1 mg na dawkę lub 3 mg na godzinę. Roztwór sporządza się z 3 mg flumazenilu i 50 ml rozpuszczalnika izoosmotycznego: 5% glukozy lub 0,9% chlorku sodu.

Preparaty:
– Anexate ampułki 0,5 mg/5 ml i 1 mg/10 ml;
– Flumazenil Kabi roztwór do wstrzyknięć, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (0,1 mg/ml) 5 ampułek 5 ml.