CAPTOPRILUM
tabletki  12,5 mg, 25 mg

Lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Należy do grupy leków blokujących enzym konwertazę angiotensyny II (ACE). Enzym ten hamuje powstawanie substancji odpowiedzialnej za wzrost ciśnienia tętniczego. Lek ten, hamując jej powstawanie, doprowadza do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu naczyniowego i tym samym obniża ciśnienie. Jest preparatem dobrze tolerowanym. W przełomach nadciśnieniowych zalecane jest podawanie leku drogą podjęzykową, ponieważ wówczas Captopril działa szybko. Preparat nie wpływa na zwiększenie częstości akcji serca.U osób po przebytym zawale serca kaptopril zmniejsza obszar zawału, zapobiega zaburzeniom rytmu i niewydolności krążenia, wpływa korzystnie na krążenie krwi. Zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.W niewydolności krążenia Captopril zmniejsza obciążenie wstępne i następcze, napięcie w układzie adrenergicznym i syntezę aldosteronu. Powoduje zwiększenie wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego stężenia jonów potasu i magnezu, co przyczynia się do antyarytmicznego działania leku. U osób z niewydolnością nerek Captopril zalecany jest w zapobieganiu dalszemu uszkodzeniu nerek. Preparat ten wchłania się bardzo dobrze z przewodu pokarmowego.

Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze pierwotne, łagodne umiarkowane, ciężkie, a także w fazie złośliwej. Zastoinowa niewydolność krążenia, szczególnie w przypadkach opornych na leczenie glikozydami naparstnicy i diuretykami, nagłe zwyżki ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą (jako lek z wyboru hamujący białkomocz i zagrożenie nefropatią cukrzycową), nefropatia na tle autoagresji

Przeciwwskazania:
Ciąża i okres karmienia piersią. Uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu Captopril bądź inne leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, zaburzenia w układzie krwiotwórczym, zwężenie tętnicy jedynej nerki lub obustronne zwężenie tętnic nerkowych.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania preparatu może się pojawić kaszel, wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry, nadwrażliwość na światło, obrzęki, nudności, brak łaknienia, zaburzenia bądź osłabienie smaku, suchość w ustach, spadki ciśnienia tętniczego spowodowane nagłą zmianą pozycji ciała, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych, tachykardia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, wzrost stężenia potasu we krwi, zmniejszenie stężenia sodu. Objawy niepożądane ustępują po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Przyjmowanie Captoprilu w ciąży może spowodować ciężkie zaburzenia rozwojowe, a nawet śmierć płodu.

Interakcje:
Niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają efekt działania Captoprilu, a środki stosowane do znieczulenia ogólnego, glikozydy nasercowe, azotany, leki hipotensyjne, antagoniści wapnia i beta-blokery – wzmagają działanie leku. Leki oszczędzające potas i heparyna nasilają zwiększenie stężenia potasu we krwi. Preparat nasila działanie alkoholu, wydłuża czas wydalania preparatów litu. Kaptopril można stosować łącznie z glikozydami nasercowymi, azotanami, antagonistami wapnia, beta-blokerami oraz lekami moczopędnymi.

Dawkowanie:
Preparat Captopril powinien być spożywany godzinę przed posiłkiem. W leczeniu nadciśnienia tętniczego zwykle stosuje się początkowo 12,5 mg do 25 mg 2 razy dziennie. Następnie dawkę można zwiększyć stopniowo w odstępach dwutygodniowych do maksymalnej dawki150 mg/d., podawanej po 50 mg 3 razy dziennie. W przełomach nadciśnieniowych lek podaje się podjęzykowo w dawce 25 mg.W niewydolności krążenia rozpoczyna się od dawek 6,25-12,5 mg, podawanych 2 lub 3 razy dziennie. W razie potrzeby dawki zwiększa się stopniowo, do dawki maksymalnej nieprzekraczającej zwykle 75-100 mg/d., podawanej 3 razy lub 4 razy w ciągu doby. W uszkodzeniach nerek pochodzenia cukrzycowego (nefropatia cukrzycowa) dobowa dawka wynosi 25 mg/d. U osób po przebytym zawale serca i u osób leczonych fibrynolitycznie terapię należy rozpocząć w 2. dobie po leczeniu fibrynolitycznym w dawce 18,75 mg preparatu Captopril na dobę. U dzieci lek podaje się wyłącznie w przypadku nieskuteczności innych preparatów. Terapię należy rozpoczynać u noworodków od 0,05 do 0,1 mg/kg mc. podawanych jednorazowo, a w razie konieczności 3 razy w ciągu doby (co 8 h). Jednorazową dawkę można zwiększyć do 0,5 mg/kg mc. i podawać maksymalnie 4 razy w ciągu doby (co 6 h). U niemowląt i dzieci starszych stosuje się 0,3 mg/kg mc. podawanych jednorazowo. Dawkę tę można stopniowo zwiększyć do 3 mg/kg mc./d.

Preparaty:
tabletki, 0,0125 g, 20 tabl.
tabletki, 0,0125 g, 60 tabl. fiolka
tabletki, 0,05 g, 20 tabl.
tabletki, 0,0125 g, 60 tabl. blistry
tabletki, 0,025 g, 60 tabl.
tabletki, 0,0125 g, 30 tabl. fiolka
tabletki, 0,025 g, 30 tabl.
tabletki, 0,05 g, 60 tabl.
tabletki, 0,0125 g, 30 tabl. blistry
tabletki, 0,025 g, 20 tabl.
tabletki, 0,05 g, 30 tabl.